India Association of Greenville SC
India Association of Greenville SC

Past Presidents

2014 Janak Desai (July-Dec)
2013-2014 Shefali Jain
2012-2013 Janak Desai
2011-2012 Ajay Mahajan
2010-2011 Alka Patel
2009-2010 Chandrashekar Balasubramanya
2009-2010 Raj Vellore (July-Sept)
2007-2008 Subhash Dhulekhar
2007-2008 Pankaj Dave
2006-2007 Dr. Ajay Garg
2005-2006 Harish Sadasivan
2004-2005 Anand Manian
2003-2004 Narendra Shah
2002-2003 Dilip Jayaram
2001-2002 Bindu Mehta
2000-2001 Yusuf Javeri
2000-2001 Arun Rege (July-Sept)
1999-2000 Girish Subramanium
1998-1999 Ugal Chand
1997-1998 Nilima Chaudhari
1996-1997 Jay Khadye
1995-1996 Ashish Shah
1994-1995 Sri Prakash Gupta
1993-1994 Dr. Shashi Rishi
1992-1993 Bhadriah Gavurla
1991-1992 Ajay Mittal
1990-1991 Dr. G.M Sastry
1989-1990 Raj Dhillon
1988-1989 V. K . Shah
1987-1988 Nilima Chaudhari
1986-1987 Bhadriah Gavurla
1985-1986 P. Krishna Reddy
1984-1985 Dr. Shashi Rishi
1983-1984 Schree Sriram
1982-1983 P. Krishna Reddy
1981-1982 Neeli Jain
1980-1981 R. R. Krishna Reddy
1979-1980 Dr. Nayan Desai
1978-1979 R. R. Krishna Reddy
1977-1978 Neeli Jain
1976-1977 Raj Kumar
1975-1976 Raj Dhillion
1974-1975 Sujan Gulati
1973-1974 Thakor Desai
1972-1973 Suresh Patel
1971-1972 Indu Vakhari
1970-1971 Vivi Makhijan

 

 

PAY YOUR MEMBERSHIP HERE

Get Social with Us

Recommend this page on:

Print Print | Sitemap
© India Association of Greenville